İnşaat Proje Kontrol ve Müşavirlik

  1. İnşaat Ölçmeleri ve Kontrollük
  2. Altyapı, Kanalizasyon ve İçmesuyu Proje ve Kontollük Hizmetleri
  3. Doğalgaz Hatları Projelendirme ve Müşavirlik Hizmetleri
  4. Enerji Nakil ve Haberleşme Hatları Proje Güzergah ve Müşavirlik Hizmetleri