Özel Amaçlı Haritalar

-Şeritvari Haritalar

Yol, kanal,tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için yapılan; proje ekseninden sağa ve sola belirli bir alanın ölçüldüğü haritalardır.

-Kamulaştırma Haritaları

Kamulaştırma haritaları 2010/22 sayılı genelgede; “Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

-Plankote ve Ağaç Röleveleri

Plankote, mimari projelerin yapımı öncesinde temin edilmesi gereken belgeler arasında yer alıyor. Plankote, altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan ve arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalara deniyor.

Bir diğer ifade ile plankotenin tanımını yapacak olursak; Plankote, parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üzerindeki mevcut ağaç gibi tesislerin tersim edilerek belirli ölçekte çizilip hazırlanması olarak karşımıza çıkıyor.

Plankotelerin hazırlanması için yapılan ölçmelerde yaklaşık 3-5 metrede bir röper noktası belirleniyor. Plankote, arazide varsa mevcut yapıları da kapsıyor.