Halihazır Harita Üretimi

TOPOĞRAFİK HARİTALAR

İzohips(eş yükselti eğrisi) yöntemiyle yapılır.Araziyi ölçekleri oranında ayrıntıları ile gösterirler.Ölçekleri 1/20000 ile 1/500000 arasında değişir. 1/20000’den büyük ölçekli olanlar kadastro işlerinde ve askeri amaçlarla kullanılır.

Bu haritalardan ölçek, uzunluk, alan ve eğim hesaplamada yararlanılır.

Kadastral Haritalalar

Kadastro, bir bölgedeki tüm emlağın(arsa ve binaların) harimtasıdır ve kadastro kayıtların parçası olarak tanımlanıyor.

Tapu dairesindeki kayıtlı mülklerin konumu ve sınırların resmi kanıtı sayılıyor. Haritada arsaların sınırları ve kayıt numaraları, belediye sınırları, binalar ve arazinin kullanım amacı kaydedilebiliyor.

Tematik Harita

Bir topoğrafik altlık üzerinde o bölge ile mekânsal refaranslı olan her konuda bilgi aktaran  kartografik ürünlere deniyor.

Maden Yer Üstü Haritaları

Maden haritalarının belli bir konum bilgisine dayalı olarak oluşturulmasıdır.Mesafe, eğim ve kübaj gibi sayısal veriler elde edilebilir.